Words with two extra letters in addition to the word 'ar'

List of words that you can form by taking two extra letters in addition to letters from the word 'ar'
Extra Letters Word Scrabble® Points
zz razz 22
fz farz 16
cz czar 15
iz izar 13
ez raez 13
tz tzar 13
aj ajar 11
hk hark 11
jl jarl 11
js jars 11
ju jura 11
ky kyar 11
aj raja 11
kw karw 11
wy awry 10
bk bark 10
ck cark 10
fy fray 10
bk bkar 10
km karm 10
kp karp 10
ck rack 10
ff raff 10
vy vary 10
wy wary 10
ch arch 9
my army 9
bf barf 9
bw braw 9
by bray 9
ch char 9
cw craw 9
dk dark 9
fm farm 9
fp frap 9
hm harm 9
hp harp 9
py pray 9
cy racy 9
mw marw 9
pw parw 9
pw praw 9
ak arkk 8
ks arks 8
bb barb 8
bm barm 8
bc barc 8
cp carp 8
bc brac 8
cm cram 8
cp crap 8
dw draw 8
dy dray 8
df darf 8
fg frag 8
gy gray 8
dh darh 8
kn karn 8
kt kart 8
kn knar 8
kl karl 8
cm carm 8
kn karn 8
ko kora 8
mp mrap 8
ek raek 8
ik raik 8
mp ramp 8
kn rakn 8
ks kars 8
dw darw 8
dy dary 8
ey aery 7
af afar 7
iy airy 7
fs arfs 7
ty arty 7
ov arov 7
ly arly 7
ev aevr 7
bd bard 7
bd brad 7
bg brag 7
cd card 7
cg crag 7
bd bard 7
bd brad 7
dm dram 7
ey eyra 7
fi fair 7
ef earf 7
fl farl 7
fo faro 7
ft fart 7
ef efar 7
fi fiar 7
fo fora 7
ef eraf 7
ft frat 7
bg barg 7
bg brag 7
gm gram 7
ah ahar 7
hi hair 7
eh earh 7
hl harl 7
ht hart 7
eh ehar 7
ho hoar 7
ho hora 7
ny nary 7
dp darp 7
ft raft 7
hs rahs 7
ht raht 7
ev raev 7
sw rasw 7
ay raya 7
sy rasy 7
eh reha 7
sy rsay 7
ht hatr 7
ty tray 7
iv iavr 7
av avra 7
sv sarv 7
ev evra 7
iw iawr 7
ew earw 7
nw narw 7
sw sarw 7
tw tarw 7
uw uawr 7
ew ewar 7
ey eary 7
ny nary 7
ey eyar 7
bi abri 6
ce acre 6
im aimr 6
ep aepr 6
bs arbs 6
co arco 6
cs arcs 6
ms arms 6
mu armu 6
be bare 6
bn barn 6
bs bars 6
be bear 6
bo boar 6
bo bora 6
be brae 6
bn bran 6
bs bras 6
bt brat 6
bu bura 6
ce care 6
cl carl 6
cn carn 6
cr carr 6
cs cars 6
ct cart 6
dg drag 6
dg drag 6
am amar 6
im iamr 6
em earm 6
lm larm 6
ms mars 6
mt mart 6
mo mora 6
mu mura 6
cn carn 6
co croa 6
ip iapr 6
ap apra 6
ep earp 6
pr parr 6
ps pars 6
pt part 6
ep epar 6
op orap 6
pt prat 6
pu prau 6
op orpa 6
ce race 6
im raim 6
ms rams 6
ep raep 6
ps raps 6
pt rapt 6
ps raps 6
em ream 6
ep reap 6
mo rmao 6
cs csar 6
ps psar 6
pt part 6
mt mrat 6
pt prat 6
ag agar 5
eg aegr 5
di ardi 5
de dare 5
dn darn 5
dt dart 5
de dear 5
dt drat 5
du dura 5
gs gars 5
gu gaur 5
eg egar 5
gn gnar 5
gn gran 5
gt grat 5
gu guar 5
dl darl 5
dn darn 5
do drao 5
ds rads 5
ag raga 5
eg raeg 5
gi ragi 5
gs rags 5
di radi 5
dn radn 5
gn ragn 5
de rdae 5
do rdao 5
gu rgua 5
ds dars 5
dt drat 5
eo aero 4
in airn 4
is airs 4
it airt 4
al alar 4
ae area 4
es ares 4
ai aria 4
il aril 4
es ares 4
st arst 4
au aura 4
el earl 4
en earn 4
es ears 4
es eras 4
il ialr 4
il iarl 4
ls lars 4
el elar 4
il ilar 4
il ilra 4
en enar 4
os oars 4
lo lrao 4
or orra 4
os osar 4
ai raia 4
il rail 4
in rain 4
el rael 4
in rain 4
nt rant 4
er eare 4
es raes 4
et raet 4
ot raot 4
st rast 4
el real 4
er erar 4
il rial 4
is rias 4
no rnao 4
or orar 4
ot rota 4
is iars 4
es esar 4
es esra 4
os osar 4
os osra 4
st star 4
su sura 4
et eart 4
nt nart 4
ot oart 4
st sart 4
tt tart 4
et etar 4
ot otra 4
st star 4
eu erua 4
su srua 4

Words with an extra letter in addition to AR

You can build the following words with an extra letter
Extra Letters Word Scrabble® Points
j jar 10
j raj 10
x rax 10
k ark 7
f arf 6
f far 6
h rah 6
w raw 6
y ray 6
y rya 6
v var 6
w war 6
y yar 6
b arb 5
c arc 5
m arm 5
b bar 5
b bra 5
c car 5
m mar 5
p par 5
m ram 5
p rap 5
g gar 4
d rad 4
g rag 4
i air 3
e are 3
s ars 3
t art 3
e ear 3
e era 3
l lar 3
o oar 3
o ora 3
n ran 3
s ras 3
t rat 3
i ria 3
t tar 3

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook