Definition of word 'exoskeletons'

Showing definition for 'exoskeleton'
  • n. the exterior protective or supporting structure or shell of many animals

333 words found for letters 'EEEKLNOOSSTX'

12 letter words

Anagrams of the word exoskeletons, words consist of 'EEEKLNOOSSTX'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
exoskeletons 23 25

11 letter words

Words that can be created using 11 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
exoskeleton 22 24

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
skeletons 13 15

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
sleekens 12 14
sleekest 12 13
keelsons 12 14
skeleton 12 14
knotless 12 14
noteless 8 10
toneless 8 10
solonets 8 10

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
telexes 14 15
sextons 14 15
sleeken 11 13
keenest 11 12
ketenes 11 12
keelson 11 13
ketones 11 12
knesset 11 12
ketoses 11 11
kelsons 11 13
sklents 11 13
stelene 7 9
teleses 7 8
nestles 7 9
netless 7 9
toeless 7 8
loosens 7 9
telsons 7 9
loosest 7 8
lotoses 7 8
soonest 7 8
stolons 7 9

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
extols 13 14
sexton 13 14
sextos 13 13
ketene 10 11
kneels 10 12
sleeks 10 11
ketone 10 11
skeens 10 11
skenes 10 11
ketose 10 10
skeets 10 10
steeks 10 10
kelson 10 12
sklent 10 12
ketols 10 11
tokens 10 11
stokes 10 10
sokols 10 11
snooks 10 11
stooks 10 10
lessee 6 7
leones 6 8
lenses 6 8
lessen 6 8
nestle 6 8
sleets 6 7
steels 6 7
steles 6 7
tenses 6 7
setose 6 6
loosen 6 8
lesson 6 8
lentos 6 8
stolen 6 8
telson 6 8
looses 6 7
stoles 6 7
nooses 6 7
onsets 6 7
setons 6 7
stenos 6 7
stones 6 7
snools 6 8
solons 6 8
stolon 6 8
sotols 6 7
stools 6 7
snoots 6 7

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
kexes 16 16
lexes 12 13
telex 12 13
sexes 12 12
loxes 12 13
extol 12 13
exons 12 13
sexto 12 12
sexts 12 12
kneel 9 11
keels 9 10
leeks 9 10
sleek 9 10
keens 9 10
knees 9 10
skeen 9 10
skene 9 10
seeks 9 9
skees 9 9
keets 9 9
skeet 9 9
steek 9 9
knelt 9 11
koels 9 10
ketol 9 10
kenos 9 10
token 9 10
sokes 9 9
stoke 9 9
tokes 9 9
kolos 9 10
looks 9 10
sokol 9 10
nooks 9 10
snook 9 10
knots 9 10
sooks 9 9
kotos 9 9
stook 9 9
leone 5 7
lenes 5 7
lense 5 7
seels 5 6
leets 5 6
sleet 5 6
steel 5 6
stele 5 6
teels 5 6
teles 5 6
sense 5 6
sente 5 6
teens 5 6
tense 5 6
enols 5 7
lenos 5 7
noels 5 7
lento 5 7
loose 5 6
oleos 5 6
loess 5 6
loses 5 6
sloes 5 6
soles 5 6
stole 5 6
telos 5 6
toles 5 6
noose 5 6
noses 5 6
sones 5 6
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6
nests 5 6
loons 5 7
nolos 5 7
snool 5 7
solon 5 7
solos 5 6
loots 5 6
lotos 5 6
sotol 5 6
stool 5 6
tools 5 6
slots 5 6
snoot 5 6
toons 5 6
snots 5 6
soots 5 5

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
exes 11 11
exon 11 12
oxen 11 12
next 11 12
oxes 11 11
sext 11 11
keel 8 9
leek 8 9
leke 8 9
keen 8 9
knee 8 9
ekes 8 8
seek 8 8
skee 8 8
keet 8 8
koel 8 9
elks 8 9
leks 8 9
keno 8 9
kens 8 9
kent 8 9
okes 8 8
soke 8 8
keto 8 8
toke 8 8
kolo 8 9
look 8 9
nook 8 9
knot 8 9
sook 8 8
koto 8 8
took 8 8
koss 8 8
tsks 8 8
eels 4 5
else 4 5
lees 4 5
seel 4 5
leet 4 5
teel 4 5
tele 4 5
seen 4 5
sene 4 5
teen 4 5
eses 4 4
sees 4 4
tees 4 4
enol 4 6
leno 4 6
lone 4 6
noel 4 6
lens 4 6
lent 4 6
oleo 4 5
lose 4 5
oles 4 5
sloe 4 5
sole 4 5
tole 4 5
less 4 5
sels 4 5
lest 4 5
lets 4 5
tels 4 5
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
ness 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
oses 4 4
toes 4 4
sets 4 4
loon 4 6
nolo 4 6
loos 4 5
solo 4 5
loot 4 5
tool 4 5
loss 4 5
sols 4 5
lost 4 5
lots 4 5
slot 4 5
soon 4 5
onto 4 5
toon 4 5
sons 4 5
snot 4 5
tons 4 5
oots 4 4
soot 4 4
sots 4 4
toss 4 4

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
kex 14 14
lex 10 11
sex 10 10
lox 10 11
oxo 10 10
sox 10 10
eke 7 7
elk 7 8
lek 7 8
ken 7 8
oke 7 7
kos 7 7
tsk 7 7
eel 3 4
lee 3 4
nee 3 4
see 3 3
tee 3 3
ole 3 4
els 3 4
sel 3 4
let 3 4
tel 3 4
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
ess 3 3
set 3 3
loo 3 4
sol 3 4
lot 3 4
noo 3 4
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
oot 3 3
too 3 3
sos 3 3
sot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'exoskeletons'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ex 9 9
ox 9 9
el 2 3
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
lo 2 3
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook