Analysis of word 'amberinas'

Words with an extra letter

You can build the following words with an extra letter
Extra Letters Word Scrabble® Points
l lamebrains 14

381 words found for letters 'AABEIMNRS'

9 letter words

Anagrams of the word amberinas, words consist of 'AABEIMNRS'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amberinas 13 16

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amberina 12 15
ambaries 12 14

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
baseman 11 14
ambaris 11 13
ambries 11 13
amnesia 9 11
anemias 9 11
marinas 9 11
marines 9 11
remains 9 11
seminar 9 11

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ameban 10 13
amebas 10 12
ambari 10 12
barman 10 13
sambar 10 12
barmie 10 12
barmen 10 13
ambers 10 12
breams 10 12
embars 10 12
mbiras 10 12
abaser 8 9
anemia 8 10
seaman 8 10
airman 8 10
marina 8 10
animas 8 10
manias 8 10
sabine 8 10
braise 8 9
rabies 8 9
bairns 8 10
brains 8 10
airmen 8 10
marine 8 10
remain 8 10
amines 8 10
animes 8 10
inseam 8 10
mesian 8 10
semina 8 10
aimers 8 9
armies 8 9
ramies 8 9
namers 8 10
remans 8 10
inarms 8 10
brines 8 10
miners 8 10
anears 6 7
arenas 6 7
arisen 6 7
arsine 6 7

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
abeam 9 11
ameba 9 11
samba 9 11
amber 9 11
bream 9 11
embar 9 11
beams 9 11
bemas 9 11
mabes 9 11
mbira 9 11
bimas 9 11
iambs 9 11
barms 9 11
berms 9 11
brims 9 11
abase 7 8
sabra 7 8
amain 7 9
amnia 7 9
anima 7 9
mania 7 9
maria 7 8
amias 7 8
manas 7 9
maars 7 8
banes 7 9
beans 7 9
nabes 7 9
bares 7 8
baser 7 8
bears 7 8
braes 7 8
saber 7 8
sabre 7 8
bairn 7 9
brain 7 9
basin 7 9
nabis 7 9
sabin 7 9
abris 7 8
sabir 7 8
barns 7 9
brans 7 9
amine 7 9
anime 7 9
minae 7 9
aimer 7 8
ramie 7 8
amies 7 8
namer 7 9
reman 7 9
amens 7 9
manes 7 9
manse 7 9
means 7 9
mensa 7 9
names 7 9
nemas 7 9
mares 7 8
marse 7 8
maser 7 8
reams 7 8
smear 7 8
inarm 7 9
amins 7 9
mains 7 9
minas 7 9
amirs 7 8
mairs 7 8
simar 7 8
brine 7 9
bines 7 9
biers 7 8
birse 7 8
bries 7 8
ribes 7 8
brens 7 9
brins 7 9
miner 7 9
miens 7 9
mines 7 9
emirs 7 8
mires 7 8
miser 7 8
rimes 7 8
anear 5 6
arena 5 6
ansae 5 6
areas 5 5
naira 5 6
arias 5 5
raias 5 5
saran 5 6
anise 5 6
arise 5 5
raise 5 5
serai 5 5
earns 5 6
nares 5 6
nears 5 6
saner 5 6
snare 5 6
airns 5 6
naris 5 6
rains 5 6
ranis 5 6
sarin 5 6
reins 5 6
resin 5 6
rinse 5 6
risen 5 6
serin 5 6
siren 5 6

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
beam 8 10
bema 8 10
mabe 8 10
bima 8 10
iamb 8 10
barm 8 10
bams 8 10
berm 8 10
brim 8 10
mibs 8 10
abas 6 7
baas 6 7
amia 6 7
mana 6 8
maar 6 7
amas 6 7
bane 6 8
bean 6 8
nabe 6 8
bare 6 7
bear 6 7
brae 6 7
base 6 7
sabe 6 7
bani 6 8
abri 6 7
bias 6 7
isba 6 7
barn 6 8
bran 6 8
bans 6 8
nabs 6 8
arbs 6 7
bars 6 7
bras 6 7
amie 6 7
amen 6 8
mane 6 8
mean 6 8
name 6 8
nema 6 8
mare 6 7
ream 6 7
maes 6 7
mesa 6 7
same 6 7
seam 6 7
amin 6 8
main 6 8
mina 6 8
amir 6 7
mair 6 7
rami 6 7
aims 6 7
amis 6 7
sima 6 7
mans 6 8
arms 6 7
mars 6 7
rams 6 7
bine 6 8
bier 6 7
brie 6 7
bise 6 7
bren 6 8
bens 6 8
nebs 6 8
rebs 6 7
brin 6 8
bins 6 8
nibs 6 8
snib 6 8
bris 6 7
ribs 6 7
mien 6 8
mine 6 8
emir 6 7
mire 6 7
rime 6 7
mise 6 7
semi 6 7
rems 6 7
nims 6 8
mirs 6 7
rims 6 7
area 4 4
asea 4 4
aria 4 4
raia 4 4
anas 4 5
ansa 4 5
earn 4 5
near 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ares 4 4
arse 4 4
ears 4 4
eras 4 4
rase 4 4
sear 4 4
sera 4 4
airn 4 5
rain 4 5
rani 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
airs 4 4
rias 4 4
sari 4 4
rein 4 5
sine 4 5
ires 4 4
reis 4 4
rise 4 4
sire 4 4
erns 4 5
rins 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
bam 7 9
mib 7 9
aba 5 6
baa 5 6
ama 5 6
ban 5 7
nab 5 7
arb 5 6
bar 5 6
bra 5 6
abs 5 6
bas 5 6
sab 5 6
mae 5 6
aim 5 6
ami 5 6
man 5 7
nam 5 7
arm 5 6
mar 5 6
ram 5 6
mas 5 6
ben 5 7
neb 5 7
reb 5 6
bin 5 7
nib 5 7
rib 5 6
bis 5 6
sib 5 6
men 5 7
rem 5 6
ems 5 6
nim 5 7
mir 5 6
rim 5 6
ism 5 6
mis 5 6
sim 5 6
ana 3 4
aas 3 3
ane 3 4
nae 3 4
are 3 3
ear 3 3
era 3 3
sae 3 3
sea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
air 3 3
ria 3 3
ais 3 3
ran 3 4
ars 3 3
ras 3 3
ire 3 3
rei 3 3
sei 3 3
ern 3 4
ens 3 4
sen 3 4
ers 3 3
res 3 3
ser 3 3
rin 3 4
ins 3 4
sin 3 4
sir 3 3
sri 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'amberinas'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ab 4 5
ba 4 5
am 4 5
ma 4 5
be 4 5
bi 4 5
em 4 5
me 4 5
mi 4 5
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
ar 2 2
as 2 2
en 2 3
ne 2 3
er 2 2
re 2 2
es 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook