Definition of word 'bearskin'

  • n. the pelt of a bear
  • n. tall hat

Synonyms of the word 'bearskin'

Words with two extra letters in addition to the word 'bearskin'

List of words that you can form using two extra letters in addition to letters from the word 'bearskin'
Extra Letters Word Scrabble® Points
dw dinwbreaks 20
rv riverbanks 19
hl shrinkable 19
dl drinkables 17
ds dnakebirss 17
ar karabiners 16

Words with an extra letter

You can build the following words with an extra letter
Extra Letters Word Scrabble® Points
g breakings 16
d snakebird 16
s bearskins 15
n ninebarks 15

297 words found for letters 'ABEIKNRS'

8 letter words

Anagrams of the word bearskin, words consist of 'ABEIKNRS'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
bearskin 14 16

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'bearskin'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
bankers 13 15
snakier 11 12

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'bearskin'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
banker 12 14
bakers 12 13
brakes 12 13
breaks 12 13
kebars 12 13
branks 12 14
bikers 12 13
brinks 12 14
kinase 10 11
kaiser 10 10
inkers 10 11
reinks 10 11
sinker 10 11
sabine 8 10
braise 8 9
rabies 8 9
bairns 8 10
brains 8 10
brines 8 10
arisen 6 7
arsine 6 7

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'bearskin'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
baker 11 12
brake 11 12
break 11 12
kebar 11 12
bakes 11 12
beaks 11 12
brank 11 13
banks 11 13
barks 11 12
kbars 11 12
biker 11 12
bikes 11 12
kibes 11 12
kerbs 11 12
brink 11 13
birks 11 12
brisk 11 12
kanes 9 10
skean 9 10
snake 9 10
sneak 9 10
asker 9 9
eskar 9 9
rakes 9 9
saker 9 9
kains 9 10
kinas 9 10
rakis 9 9
karns 9 10
knars 9 10
narks 9 10
ranks 9 10
snark 9 10
inker 9 10
reink 9 10
kines 9 10
skein 9 10
keirs 9 9
kiers 9 9
siker 9 9
skier 9 9
kerns 9 10
kirns 9 10
rinks 9 10
banes 7 9
beans 7 9
nabes 7 9
bares 7 8
baser 7 8
bears 7 8
braes 7 8
saber 7 8
sabre 7 8
bairn 7 9
brain 7 9
basin 7 9
nabis 7 9
sabin 7 9
abris 7 8
sabir 7 8
barns 7 9
brans 7 9
brine 7 9
bines 7 9
biers 7 8
birse 7 8
bries 7 8
ribes 7 8
brens 7 9
brins 7 9
anise 5 6
arise 5 5
raise 5 5
serai 5 5
earns 5 6
nares 5 6
nears 5 6
saner 5 6
snare 5 6
airns 5 6
naris 5 6
rains 5 6
ranis 5 6
sarin 5 6
reins 5 6
resin 5 6
rinse 5 6
risen 5 6
serin 5 6
siren 5 6

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'bearskin'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
bake 10 11
beak 10 11
bank 10 12
bark 10 11
kbar 10 11
bask 10 11
kabs 10 11
bike 10 11
kibe 10 11
kerb 10 11
birk 10 11
bisk 10 11
kane 8 9
rake 8 8
kaes 8 8
keas 8 8
sake 8 8
akin 8 9
kain 8 9
kina 8 9
raki 8 8
saki 8 8
karn 8 9
knar 8 9
nark 8 9
rank 8 9
sank 8 9
arks 8 8
sark 8 8
kine 8 9
keir 8 8
kier 8 8
sike 8 8
kern 8 9
kens 8 9
kirn 8 9
rink 8 9
inks 8 9
kins 8 9
sink 8 9
skin 8 9
irks 8 8
kirs 8 8
kris 8 8
risk 8 8
bane 6 8
bean 6 8
nabe 6 8
bare 6 7
bear 6 7
brae 6 7
base 6 7
sabe 6 7
bani 6 8
abri 6 7
bias 6 7
isba 6 7
barn 6 8
bran 6 8
bans 6 8
nabs 6 8
arbs 6 7
bars 6 7
bras 6 7
bine 6 8
bier 6 7
brie 6 7
bise 6 7
bren 6 8
bens 6 8
nebs 6 8
rebs 6 7
brin 6 8
bins 6 8
nibs 6 8
snib 6 8
bris 6 7
ribs 6 7
earn 4 5
near 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ares 4 4
arse 4 4
ears 4 4
eras 4 4
rase 4 4
sear 4 4
sera 4 4
airn 4 5
rain 4 5
rani 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
airs 4 4
rias 4 4
sari 4 4
rein 4 5
sine 4 5
ires 4 4
reis 4 4
rise 4 4
sire 4 4
erns 4 5
rins 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'bearskin'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
kab 9 10
kae 7 7
kea 7 7
ark 7 7
ask 7 7
kas 7 7
ska 7 7
ken 7 8
ink 7 8
kin 7 8
irk 7 7
kir 7 7
ski 7 7
ban 5 7
nab 5 7
arb 5 6
bar 5 6
bra 5 6
abs 5 6
bas 5 6
sab 5 6
ben 5 7
neb 5 7
reb 5 6
bin 5 7
nib 5 7
rib 5 6
bis 5 6
sib 5 6
ane 3 4
nae 3 4
are 3 3
ear 3 3
era 3 3
sae 3 3
sea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
air 3 3
ria 3 3
ais 3 3
ran 3 4
ars 3 3
ras 3 3
ire 3 3
rei 3 3
sei 3 3
ern 3 4
ens 3 4
sen 3 4
ers 3 3
res 3 3
ser 3 3
rin 3 4
ins 3 4
sin 3 4
sir 3 3
sri 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'bearskin'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ka 6 6
ab 4 5
ba 4 5
be 4 5
bi 4 5
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
ar 2 2
as 2 2
en 2 3
ne 2 3
er 2 2
re 2 2
es 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook