Analysis of word 'examinants'

Words with two extra letters in addition to the word 'examinants'

List of words that you can form using two extra letters in addition to letters from the word 'examinants'
Extra Letters Word Scrabble® Points
io examinatoons 21

348 words found for letters 'AAEIMNNSTX'

10 letter words

Anagrams of the word examinants, words consist of 'AAEIMNNSTX'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
examinants 19 22

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
examinant 18 21

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amentias 10 12
animates 10 12
mannites 10 13

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
taximan 16 18
taximen 16 18
ataxies 14 14
antisex 14 15
sextain 14 15
amnesia 9 11
anemias 9 11
amentia 9 11
animate 9 11
antiman 9 12
stamina 9 11
mannite 9 12
etamins 9 11
inmates 9 11
tameins 9 11
entasia 7 8
taenias 7 8
annates 7 9
inanest 7 9
stanine 7 9

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
axeman 15 17
taxman 15 17
taxmen 15 17
mastix 15 16
meninx 15 18
minxes 15 17
xenias 13 14
axites 13 13
taxies 13 13
sextan 13 14
anemia 8 10
seaman 8 10
animas 8 10
manias 8 10
mannas 8 11
atmans 8 10
mantas 8 10
amines 8 10
animes 8 10
inseam 8 10
mesian 8 10
semina 8 10
etamin 8 10
inmate 8 10
tamein 8 10
misate 8 9
miseat 8 9
samite 8 9
aments 8 10
mantes 8 10
stamen 8 10
nanism 8 11
tinman 8 11
mantis 8 10
matins 8 10
tinmen 8 11
taenia 6 7
ansate 6 7
inanes 6 8
insane 6 8
sienna 6 8
innate 6 8
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
anenst 6 8
sennit 6 8
tennis 6 8

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
axman 14 16
axmen 14 16
exams 14 15
maxes 14 15
maxis 14 15
mixes 14 15
xenia 12 13
axite 12 12
annex 12 14
taxes 12 12
texas 12 12
taxis 12 12
nixes 12 13
exist 12 12
exits 12 12
sixte 12 12
amain 7 9
amnia 7 9
anima 7 9
mania 7 9
amias 7 8
manna 7 10
manas 7 9
atman 7 9
manta 7 9
atmas 7 8
amine 7 9
anime 7 9
minae 7 9
amies 7 8
amens 7 9
manes 7 9
manse 7 9
means 7 9
mensa 7 9
names 7 9
nemas 7 9
ament 7 9
meant 7 9
menta 7 9
mates 7 8
meats 7 8
satem 7 8
steam 7 8
tames 7 8
teams 7 8
amins 7 9
mains 7 9
minas 7 9
matin 7 9
maist 7 8
tamis 7 8
miens 7 9
mines 7 9
emits 7 8
items 7 8
metis 7 8
mites 7 8
smite 7 8
stime 7 8
times 7 8
mints 7 9
ansae 5 6
antae 5 6
annas 5 7
naans 5 7
nanas 5 7
antas 5 6
inane 5 7
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
senna 5 7
anent 5 7
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
nines 5 7
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
exam 13 14
maxi 13 14
minx 13 15
mixt 13 14
taxa 11 11
axes 11 11
axis 11 11
taxi 11 11
nixe 11 12
exit 11 11
next 11 12
sext 11 11
amia 6 7
mana 6 8
amas 6 7
atma 6 7
amie 6 7
amen 6 8
mane 6 8
mean 6 8
name 6 8
nema 6 8
maes 6 7
mesa 6 7
same 6 7
seam 6 7
mate 6 7
meat 6 7
meta 6 7
tame 6 7
team 6 7
amin 6 8
main 6 8
mina 6 8
aims 6 7
amis 6 7
sima 6 7
mans 6 8
mast 6 7
mats 6 7
tams 6 7
mien 6 8
mine 6 8
mise 6 7
semi 6 7
emit 6 7
item 6 7
mite 6 7
time 6 7
stem 6 7
nims 6 8
mint 6 8
mist 6 7
smit 6 7
asea 4 4
anna 4 6
naan 4 6
nana 4 6
anas 4 5
ansa 4 5
anta 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
aits 4 4
sati 4 4
nans 4 6
ants 4 5
tans 4 5
nine 4 6
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
inns 4 6
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
max 12 13
mix 12 13
axe 10 10
sax 10 10
tax 10 10
sex 10 10
nix 10 11
six 10 10
xis 10 10
ama 5 6
mae 5 6
aim 5 6
ami 5 6
man 5 7
nam 5 7
mas 5 6
mat 5 6
tam 5 6
men 5 7
ems 5 6
met 5 6
nim 5 7
ism 5 6
mis 5 6
sim 5 6
ana 3 4
aas 3 3
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
nan 3 5
ant 3 4
tan 3 4
sat 3 3
tas 3 3
sei 3 3
tie 3 3
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
set 3 3
inn 3 5
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'examinants'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ax 9 9
ex 9 9
xi 9 9
am 4 5
ma 4 5
em 4 5
me 4 5
mi 4 5
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook